kapell Tillbaka

kapell betydelsen sidorum eller utbyggnad av större kyrka finns i Finland endast i Åbo domkyrka. Det äldsta, helgat åt S:ta Katarina, byggdes på s. sidan i slutet av 1300-talet. Där tillkom småningom en hel rad kapell, slutligen förenade under ett enda tak. Även på domens n. sida uppfördes kapell, bl.a. av Magnus Tavast (1425). Allhelgonakapellet, byggt på 1470-talet, tjänar nu som högkor.

Kapell i världsliga byggnader är kända uteslutande från kronans borgar. På Åbo slott finns två kapell bevarade, och i Tavastehus slott fanns ett kapell fram till 1570-talet. Kapell har vidare funnits på Viborgs slott, Olofsborg och Kastelholm.

Kapell som mindre fristående kyrkobyggnad förekom i äldre tider rätt allmänt; de flesta var knutna till en moderkyrka och utgjorde ett andligt centrum i någon avlägsen del av en storsocken (kapellförsamling). Vid de medeltida farlederna i den åländska och åboländska skärgården fanns flera små, ofta av trä uppförda kapell, som hade till uppgift att betjäna sjöfarande. Fristående kapell har dessutom förekommit på några gårdar, bl.a. på Nokia och Laukko. Uppenbarligen har en del sockenkyrkor ursprungligen varit gårdskapell. Av nyare tiders kapell kan nämnas bl.a. Uppståndelsekapellet i Åbo (E. Bryggman, 1939-41) och Otnäs kapell i Esbo (H. & K. Siren, 1957).

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 09.03.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 09.03.2012 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi