Kajander, Ismo Tillbaka

Kajander, Ismo Kullervo (f. 31/12 1939 Åbo), foto- och bildkonstnär. K. studerade vid Åbo konstförenings ritskola 1958-59. Vid sina första studieresor till Paris i början av 1960-t. bekantade han sig bl.a. med den franska nyrealismen och konst i dadaismens efterföljd. Han inspirerades också tidigt av den amerikanska popkonsten. K. väckte på 1960-t. uppmärksamhet med sitt DADA-skåp och andra överraskande dadaistiska föremålskompositioner eller assemblage, till vilka bl.a. Musikmaskinen från 1964 tillkommen i samarbete med Henrik Otto Donner hör. K. övergick 1970 till fotokonsten, men har även därefter framträtt med tredimensionella arbeten, fantasifulla collage m.m. Han utförde 1994 ett minnesmärke över röda fångar nedanför Sirkkala kasernområde i Åbo. K. har verkat som överlärare vid Konstindustriella högskolan 1978-85 och rektor vid Åbo konstförenings ritskola 1988-97. Han var med om att grunda fotogalleriet Hippolyte i Hfrs 1978 och Föreningen för fotokonst. Han har publicerat en bok om fotografen I.K. Inha tillsammans med T-J. Vuorenmaa (1981) och fotoboken Portsa (1983). Erhöll statens fotokonstpris 1988. (Bengt von Bonsdorff) KajanderIsmoKajander, Ismo. Homo nagasakiensis, assemblage, 1964. Minnet av atombomberna mot de japanska städerna illustrerades av K. med denna föremålskomposition, som före popkonstens genombrott var ett chockerande inslag i 60-talets inhemska bildkonst. Foto: Kiasmas samlingar.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 10.08.2009 av Johan Lindberg
Uppdaterat 10.08.2009 av Johan Lindberg