Kaimio, Jorma Tillbaka

Kaimio, Jorma Juhani (f. 13/7 1946 Hfrs), förläggare och filolog, fil.dr 1972. Kaimio blev 1972 docent i klassisk filologi, särskilt etruskologi, vid Helsingfors universitet och samma år docent i romersk litteratur vid Åbo universitet. Han var 1980-90 direktör för Akademiska bokhandeln och 1991-2000 litterär chef samt vice vd vid WSOY; vd 2000-2006. Kaimio har som forskare studerat bl.a. latinets undanträngande av etruskiskan och romarnas attityder till grekiska språket. Bland hans arbeten märks The ousting of Etruscan by Latin in Etruria (1972) och The Romans and the Greek language (1979).

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg