Kaila, Panu TillbakaKaila, Panu Viljo Edvard (f. 17/5 1939 Hfrs), arkitekt. Efter arkitektexamen 1967 vid Tekniska högskolan har Kaila sedan 1971 verkat vid Museiverket, där han har profilerat sig som en av landets främsta experter på byggnadsreparation och traditionella byggnadsmetoder. Han har sedan 1980 varit speciallärare vid Tekniska högskolan; speciallärare vid Tammerfors tekniska högskola 1978-90 och specialforskare 1990-2001, överassistent vid Uleåborgs universitet 1990-95, professor 1995-98 och specialforskare sedan 1998. Kaila har representerat Finland vid Unescos internationella konservatorskommitté i Rom, ICCROM, och den internationella organisationen för byggnadsvård ICOMOS samt verkat som expert vid ett flertal internationella konferenser kring byggnadsvård. Kaila har utgivit ett flertal publikationer, bl.a. Österbottengården, handbok för renovering (1978), Byggnadskonservering (1984), Talo kautta aikojen - julkisivujen historia (1987), Talo kautta aikojen - kiinteän sisustuksen historia (1989), Maalausopas (1989), Talotohtori (1996) och Kevät toi maalarin (2000). (Patrick Eriksson)

Kaila tilldelades 2010 statens pris för informationsspridning för ett livsverk som spridare av information om byggnadskultur och hävdvunna byggmetoder. (red.)


Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), arkitekter
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Arkitektur
Skapat 21.11.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 21.11.2011 av Johan Lindberg