Jyränki, Antero Tillbaka

Jyränki, Veli Orko Antero (f. 9/8 1933 Fredrikshamn), jurist, jur.dr 1967. Jyränki var tf. bitr. professor i offentlig rätt vid Tammerfors universitet 1966-68, tf. professor 1968-70, chef för republikens presidents kansli 1970-73, äldre forskare vid statens samhällsvetenskapliga kommission 1974-77 och bitr. professor i offentlig rätt vid Tammerfors universitet 1977-80 samt professor i statsförfattningsrätt jämte internationell rätt vid Åbo universitet 1980-98; forskarprofessor 1983-87. Han nödgades avgå från posten som presidentens kanslichef p.g.a. sitt agerande i den s.k. Zavidovoaffären.

Jyränki har behandlat presidentens ställning i Finland i de rättsdogmatiska undersökningarna Sotavoiman ylin päällikkyys (1967) och Presidentti (1978) samt granskat utvecklingen av de ekonomiska rättigheternas grundlagsskydd i verket Perustuslaki ja yhteiskunnan muutos (1973). Konstitutionen i europeiskt och nordamerikanskt rättstänkande var ämne för det digra arbetet Lakien laki (1989), medan den finländska grundlagsreformen dryftades i Perustuslakiuudistus (1974) och Uusi perustuslakimme (2000). I boken Kolme vuotta linnassa (1990) skildrade Jyränki tiden som presidentens kanslichef.


JYRAN1.jpgJyränki, Antero. En av landets ledande experter på statsförfattningsrätt, men mest känd som presidentens kanslichef i början av 1970-t. Foto: Lehtikuva Oy.


Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg