Jorpes, Erik Tillbaka

Jorpes, Erik (f. 15/7 1894 Kökar, d. 10/7 1973 Stockholm), läkare, biokemist, med.kand. från Helsingfors universitet 1918, med.dr från Karolinska institutet, Stockholm 1928. J. deltog i kriget 1918 på den röda sidan, mestadels inom sanitetsväsendet. Efter kriget hamnade han i Sovjetunionen, där han bl.a. sensommaren 1918 var med om att grunda Finlands kommunistiska parti. Han flyttade sedan i hemlighet via Finland till Sverige, där han 1920 fortsatte sina medicinska studier. J. var 1929-47 laborator i kemi och farmaci vid Karolinska institutet, därefter professor i medicinsk kemi. Han igångsatte produktionen av insulin i Sverige och är särskilt känd för att ha isolerat heparin, ett värdefullt läkemedel mot trombos (blodpropp). J. bildade en skola, som utredde blodkoagulationens kemi. Vidare isolerades hormoner från mag- tarmkanalen. (R. Backman, E. J. Kökar-Moskva-Stockholm, 1986) (Ralph Gräsbeck)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), läkare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Vård och medicin
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter