Jansson, Kurt Tillbaka

Jansson, Kurt Gunnar (f. 20/11 1915 Norrmark, d. 13/1 1998 Hfrs), FN-tjänsteman, fil.mag. 1938. J. tjänstgjorde under krigsåren vid Krigsinvalidernas brödraförbund och engagerades i början av 1950-t. vid FN, där han främst arbetade med sociala frågor och utvecklingsbistånd samt katastrofhjälp. Han blev 1953 FN:s förste tjänsteman från ett land som inte var medlem av världsorganisationen och avancerade 1962 till bitr. chef för avdelningen för socialpolitik vid högkvarteret i New York samt var dess chef 1970-72. Senare under sin FN-karriär, som varade fram till 1985 och därmed var den dittills längsta en finländare lagt bakom sig, innehade J. ledande poster vid FN:s utvecklingsprogram (UNDP) i Pakistan och Nigeria, och var generalsekreterarens representant vid hjälpaktioner i Kampuchea, Etiopien (skildrad i hans bok The Ethiopian famine, 1987) och Beirut. Han utnämndes 1980 till biträdande generalsekreterare. Utgav 1992 sina memoarer under titeln Maailmanjärjestön mies. Pol.dr h.c. 1986.

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter