Jansson, Karl Emanuel Tillbaka

Jansson, Karl Emanuel (f. 7/7 1846 Finström, d. 1/6 1874 Jomala), målare. Bondsonen J. studerade först 1860-62 för R.W. Ekman vid Konstföreningens ritskola i Åbo, 1862-67 vid Kungliga Akademien i Stockholm - med Johan Fredrik Höckert som förebild - och därefter på statsstipendium 1868-70 i Düsseldorf, bl.a. våren 1870 som elev till Benjamin Vautier. Efter återkomsten till hemlandet visade J. sin talang som genremålare med ett verk i typisk Düsseldorfstil, Klöveress (1871, Ateneum), som föreställer kortspelande bönder i en kajuta. Figurmålningar och motiv ur folklivet kom att dominera J:s målningar och teckningar. Ett känt verk är bl.a. Leende gumma (med vit spetsmössa) från ca 1868 i Ateneum som visar att J. vid den tidpunkten hörde till Finlands främsta porträttörer och även var en framstående kolorist. Från J:s sista år härstammar det kanske mest avbildade verket, Vid dörren till sakristian (1874, Ateneum), i vilket J:s nästan impressionistiska ljusstudier och känsliga kolorit kan beundras. Ett verk av J. ingår även i Finland framstäldt i teckningar med text av Z. Topelius. J. dog 1874 i tuberkulos, som drabbat honom redan några år tidigare. (B. Hintze, K.E. J., 1926)

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), målare (bildkonstnärer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Konst
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi