Janhunen, Juha Tillbaka

Janhunen, Juha Antero (f. 12/2 1952 Björneborg), filolog, fil.dr 1986. Janhunen var 1985-94 forskare vid Finlands Akademi och utnämndes sistnämnda år till professor i östasiatiska språk och kulturer vid Helsingfors universitet. Han har i sin forskning behandlat främst samojedspråk, men även tungusiska och mongoliska språk samt japanska, koreanska och kinesiska. I det viktiga arbetet Manchuria: An ethnic history (1996) framlade Han sin syn på språkfamiljernas inbördes relationer under förhistorisk tid inom Östasien och det eurasiska området. Janhunen valdes 2010 till styrelseordförande för föreningen Finlandssvensk samling.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg