Institutet för Ryssland och Östeuropa Tillbaka

Institutet för Ryssland och Östeuropa (fi. Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti), Hfrs, statligt institut underställt undervisningsministeriet, gr. 1947, till 1992 Sovjetinstitutet. I. har till uppgift att bedriva forskning om Ryssland och Östeuropa, främja kulturellt samarbete, upprätthålla ett bibliotek och informera samt stödja språk och kultur hos ryska och östeuropeiska immigranter i Finland. Institutet inriktar sig på grundforskning och tillämpad forskning i socialvetenskap och humaniora, i synnerhet angående kultur, befolkning och socialstruktur. Forskningsområden är främst Ryssland, följt av andra länder inom Oberoende Staternas Samvälde och de baltiska länderna samt den ryska kulturen i Finland. Institutet ordnar seminarier och kurser, vanligen i samarbete med Sällskapet för Rysslands- och Östeuropaforskning. Bibliotekets samlingar omfattar över 90 000 volymer på flera språk. Därtill upprätthålls databaser för affärs- och förvaltningsändamål. Bland publikationerna kan nämnas Studia Slavica Finlandensia (Hfrs, gr. 1984), en vetenskaplig tidskrift i socialvetenskap och humaniora.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg