Institutet för ny teknik Tillbaka

Institutet för ny teknik (Ammattienedistämislaitos, AEL), Hfrs, landets ledande fortbildningsinstitut inom den tekniska sektorn, gr. 1921 på initiativ av pionjären för arbetarrörelsen Viktor von Wright; upprätthålls sedan 1922 av en stiftelse, där bl.a. dåv. Arbetsgivarnas i Finland centralförbund och lantbrukarcentralen MTK ingick som stiftande medlemmar.

AEL anordnar fortbildningskurser i olika specialbranscher inom näringslivet, s.s. fordons- och automationsteknik, elektronik och datateknik, energi- och elteknik, fastighetsskötsel, transport och underhåll, grafisk teknik, verkstads-, process- och miljöteknik, pappers-, kartong-, cellulosa- och sågteknik, plastteknologi, informationsteknologi, m.m. Totalt arrangerar AEL årligen ca 2 100 kurser av olika längd med inemot 37 000 deltagare (2010). Anstalten bar 1929-72 huvudansvaret för trafiklärarutbildningen (bilskolor). AEL kvalitetscertifierades som första institut i Finland enligt standarden ISO 9001 och administrerar databasen ALVAR för yrkes- och specialyrkesexamina.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg