Ilvessalo, Yrjö Tillbaka

Ilvessalo, Yrjö (f. 1/12 1892 Tfrs, d. 6/12 1983 Hfrs), skogsforskare, fil.dr 1920, farbror till Kirsti I. Han var 1922 -48 professor vid Skogsforskningsanstalten och 1948-62 ledamot av Finlands Akademi. I. utförde betydelsefulla undersökningar om skogstyper i Finland och Nordamerika och ledde tre riksskogstaxeringar i Finland, av vilka den första, som genomfördes 1921-24, var den första i sitt slag i världen. Tack vare honom står kännedomen om skogstillgångarna och övriga naturtillgångar samt deras utveckling på en högre nivå i Finland än på de flesta andra håll. Han var ordförande och medlem i ett flertal statskommittéer rörande skogsväsendet och deltog i det internationella forstvetenskapliga samarbetet. (E. Koskimies, Suuria suomalaisia tiedemiehiä, 1947)





Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter