Hummelstedt, Eskil Tillbaka

Hummelstedt, Arne Eskil (f. 13/3 1906 Närpes, d. 29/7 1986 Åbo), filolog, fil.dr 1939. Efter studentexamen i Kristinestad kom H. 1927 till Helsingfors universitet, där han studerade under ledning av T.E. Karsten. I sin forskning ägnade sig H. åt ett försummat område inom svensk dialektforskning: dialekternas ordbildning samt deras syntax och betydelselära. Uppsatsen Nomina actionis i östsvenska dialekter (1936) behandlar typer av substantiv som betecknar en handling, och doktorsavhandlingen Östsvenska verbstudier (1939) möjligheterna att bilda verb med suffix som ofta ger en affektiv eller pejorativ innebörd.

Efter kriget, från 1946 till 1959, tjänstgjorde H. som lektor vid Svenska klassiska lyceum i Åbo och var 1953-59 dess rektor. 1959 blev han utnämnd till professor i svenska språket och nordisk filologi vid Åbo Akademi, en tjänst som han upprätthöll fram till pensioneringen 1973. H. var ordförande för Föreningen för nordisk filologi 1960-76 och 1958-75 huvudredaktör för föreningens skriftserie Folkmålsstudier. (Ann-Marie Ivars)
HummelstedtEskilHummelstedt, Eskil. Var på 1950-t. rektor för landets äldsta skola och utsågs i slutet av decenniet till professor vid Åbo Akademi. Foto: Privat samling.


Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg