Hultman, Frithiof Tillbaka

Hultman, Frithiof (f. 31/3 1831 Ekenäs, d. där 11/2 1890), industri- och köpman. H. trädde 1855 i tjänst hos det hultmanska handelshuset i Ekenäs och engagerade sig även i andra affärer, bl.a. som direktör i ortens öl- och porterbryggeri och som skeppsredare. Han var vidare initiativtagare till regelbunden vintertrafik mellan Finland och Sverige med ångfartyget Express, till Hangöbanan och till tidningen Västra Nyland. Handelshuset upphörde med H:s död, men bryggeriet som bar hans namn levde vidare ända fram till 1963, då bolaget försattes i konkurs.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter