Huldén, Anders Tillbaka

Huldén, Anders Jacob (f. 16/7 1924 Jakobstad, d. 11/12 1997 Hfrs), diplomat, journalist och författare, pol.mag. 1952, son till Johan Jakob H. Han inledde sin bana som reporter och redaktionssekreterare vid Åbo Underrättelser 1948-52. Åren 1955-62 var vänsterliberalen H. chefredaktör för Jakobstads Tidning, där hans insiktsfulla ledarkommentar i inrikespolitiska frågor gav genljud i hela landet. Inte minst hans stöd för Urho Kekkonen i presidentvalet 1956 väckte våldsam debatt. Från 1962 knöts han till utrikesministeriet, först som press- och kulturattaché i Stockholm och senare på samma post i Wien och Bern (1968-73) och Bonn (1973-74). H. var chef för utrikesministeriets avdelning för pressärenden och kulturfrågor 1974-79, utnämndes 1979 till generalkonsul i Hamburg och var ambassadör på Island 1985-89. I hans litterära produktion märks Politiska profiler (1970), Finlands kungaäventyr 1918 (1989) och En småstadsredaktörs bekännelser (1994) som ger livfulla minnesbilder av en finlandssvensk journalists arbetsvillkor på 1950-t. Åren 1994-97 bodde H. i Finlands svenska författareförenings stipendiebostad Villa Biaudet i Lovisa. (Gustaf Widén)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), författare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Litteratur
Skapat 26.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 26.01.2011 av Johan Lindberg