Holma, Harri Tillbaka

Holma, Harri Gustaf (f. 14/4 1886 Tavastehus, d. 14/4 1954 Capri), diplomat och orientalist, fil.dr 1914. H. var 1913-23 docent i assyriologi och semitisk filologi i Hfrs. Han tjänstgjorde som finländskt sändebud i Berlin och Wien 1921-27, i Paris, Bryssel och Luxemburg 1927-43, i Vatikanen 1943-47 och slutligen i Rom 1947 -53. Utgav Die Namen der Körperteile im Assyrisch-Babylonischen (1911) m.fl. undersökningar och bl.a. ett arbete om profeten Mohammed, Arabian suuri profeetta (1943, sv. övers. Arabiens store profet, 1944). Donerade sin samling konstverk till Lahtis stad. (Suomalainen diplomaatti, red. A. Mansala/J. Suomi, 2003)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter