Hjelt, Vera Tillbaka

Hjelt, Vera Augusta (f. 13/8 1857 Åbo, d. 23/4 1947 Hfrs), socialpolitiker. H. genomgick Ekenäs seminarium och innehade 1884-1903 olika läroverks- och folkskollärarbefattningar i Hfrs. Hon var en av pionjärerna inom slöjdundervisningen och patenterade t.o.m. en bärbar hyvelbänk 1886. Efter lärarkarriären var hon yrkesinspektör (Finlands första kvinnliga) till 1918, då hon blev föreståndare för den permanenta arbetarskyddsutställningen, som hon grundat 1909 (förstatligad 1911). Hon förestod den till 1931. H. var 1908-17 medlem av lantdagen (SFP), där hon tillhörde socialutskottet. Hon arbetade särskilt för att åstadkomma förbättrade arbetsförhållanden för kvinnor. Sammanfattade sina erfarenheter av en livslång verksamhet inom arbetarskyddet i Arbetarskydd mot olycksfall och ohälsa (1939). (E. Hjelt-Cajanus, V. H., 1946) HjeltVMv.jpgHjelt, Vera. Som yrkesinspektör arbetade hon speciellt för att förbättra kvinnornas arbetsförhållanden. Foto: Museiverket.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 15.02.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 15.02.2011 av Johan Lindberg