Hirn, Marta Tillbaka

Hirn, Marta (f. 7/11 1903 Paris, d. 5/5 1995 Hfrs), historiker, fil.mag. 1948, dotter till Yrjö H. Hon utförde sitt livsverk vid Finlands nationalmuseum, som hon knutits till redan 1923, var 1931-49 biträdande amanuens och 1949-70 amanuens. Som föreståndare för historiska avdelningens bildarkiv skapade H. ett av landets mångsidigaste personhistoriska bildarkiv, som i dag ingår i Museiverkets kulturhistoriska avdelnings bildarkiv. Genom sitt arkivarbete utvecklades hon till en av landets främsta kännare av finländskt kulturhistoriskt bildmaterial. Sin litterära verksamhet inledde H. 1934. Av hennes första större bildverk utgavs Runeberg och hans värld 1937 och Sveaborg genom två sekler 1948. H:s pro gradu-arbete Finland framstäldt i teckningar 1950 (ny uppl. 1988) blev ett grundläggande verk om den grafiska illustrationskonstens historia. Verket Från Bomarsund till Sveaborg utkom 1956 (ny uppl. 2004). Fil.dr h.c. vid Helsingfors universitet 1969. (Bengt von Bonsdorff)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historiker (forskare), professorer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Historia
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter