Hentunen, Ernesti Tillbaka

Hentunen, Ernst (Ernesti) (f. 22/7 1885 Pburg, d. 3/11 1951 Hfrs), advokat, fil.mag. 1910. H. arbetade 1906-16 som lärare på olika håll i landet och var efter avlagd rättsexamen 1915 verksam som advokat i Hfrs. Han anklagades 1918 för samröre med de röda och tillbringade en tid i fångläger, vilket hos honom framkallade en aversion mot alla slag av makthavare. H. började 1928 utge det populistiska bladet Totuuden Torvi, fick en fängelsedom och lämnade 1933 landet av fruktan för nya domar. Han återvände 1940 men råkade på nytt i svårigheter med myndigheterna, som 1942 försatte honom i hemarrest i Hyvinge landskommun. 1944 grundade han radikala folkpartiet och råkade sedan han förgäves sökt uppnå ett valförbund med DFFF på kollisionskurs även med kommunisterna, som han häcklade skoningslöst i Totuuden Torvi. På borgerligt håll uppfattades han mestadels som en patetisk och ofarlig figur. (M. Uola, E. H.: tasavallan hovinarri suomalaisen populismin juurilla, 1997)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter