Helsingius, Gustaf Tillbaka

Helsingius, Gustaf Adolf (f. 15/2 1855 Åbo, d. 7/6 1934 Lojo lk), socialpolitiker. H. utbildade sig först till ingenjör och verkade sedan som baningenjör vid byggandet av Vasa- och Uleåborgsbanorna. Under denna tid stiftade han bekantskap med de bristfälliga fattigvårdsförhållandena, studerade därefter fattigvårdens organisation utomlands på statsstipendium och var 1889-1915 Finlands första fattigvårdsinspektör. H. åstadkom på denna post en genomgripande reform av fattigvården; bl.a. avskaffades småningom rotegången och fattigauktionerna. Han ville särskilt främja hemslöjden som ett medel att förbättra småfolkets ekonomiska villkor och ansåg det viktigt att hjälpa människor att hjälpa sig själva för att minska misären. Att åstadkomma en förbättrad mentalvård låg även H. varmt om hjärtat. Utgav bl.a. Handbok i fattigvård (1899), Fattigvårdens nydaning i Finland under tre årtionden (1918) samt två volymer Hågkomster (1927-29) och dikter under pseudonymen Göran Smed. (G. Söderling, G.A. H.: en banbrytare på socialvårdens fält, 1974)

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter