Heiskanen, Veikko Tillbaka

Heiskanen, Veikko Aleksanteri (f. 23/7 1895 Kangaslampi, d. 23/10 1971 Hfrs), geodet och astronom, fil.dr 1927. H. var 1931-49 professor i geodesi vid Tekniska högskolan i Hfrs och 1949-61 chef för Geodetiska institutet, kallades 1950 till forskarprofessor vid Ohio State University i USA och var 1953-65 föreståndare för institutet för geodesi, fotogrammetri och kartografi i Columbus, Ohio. H., som framlade bl.a. flera betydelsefulla isostatiska arbeten, utvecklade en allmän metod för beräkning av geoiden och dess lodavvikelser på grundvalen av isostatiskt reducerade tyngdkraftsmätningar. Han väckte internationell uppmärksamhet redan med sin doktorsavhandling Untersuchungen über Schwerkraft und Isostasie (publicerad 1924) och utgav utom talrika andra vetenskapliga undersökningar bl.a. ett stort verk om astronomi (på finska, 2 bd, 1948-50).

På 1930-t. var H. en av ledarna för kampanjen för statsuniversitetets förfinskning, särskilt under sin tid som riksdagsman 1933-36 (agrar). 1934 års lag om snabbare namnförfinskning kallades efter honom Lex H. (släktnamn). Han var en av Suomen kulttuurirahastos stiftare och ordförande för Suomalaisuuden liitto 1932-48. H. var varmt religiös. (Suuria suomalaisia tiedemiehiä, 1947)


Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), astronomer, geodeter
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Geografi
Skapat 17.11.2010 av Johan Lindberg
Uppdaterat 17.11.2010 av Johan Lindberg