Heinävesistråten Tillbaka

Heinävesistråten är en del av Kallavesileden i Vuoksens insjösystem och rinner från Kallavesi till Haukivesi. H., som trafikeras av insjöångare på rutten Nyslott-Kuopio, har sju kanaler i Heinävesi kommun, bland dem Varistaipale kanal, byggd 1911-15, som är 1 150 m lång. Hela stråten kanaliserades 1895-1915. Ledens skönhet upptäcktes kring sekelskiftet 1900 av den finska konstnärseliten, av vars medlemmar flera (bl.a. Aino Ackté) skaffade sig sommarvillor i Heinävesi. Ångbåtstrafiken, som inleddes 1906, är numera av betydelse endast för turismen. Tidigare även viktig flottningsled.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi