Heinämaa, Sara Tillbaka

Heinämaa, Sara Maria Johanna (f. 18/11 1960 Hfrs), kvinnoforskare, fil.dr 1996. Heinämaa blev 1997 docent i filosofi vid Helsingfors universitet och lektor 2001. Hon var 1998 - 2008 professor vid centret för kvinno- och könsforskning vid Oslo universitet och 1999-2001 professor i kvinnoforskning vid Åbo universitet. Heinämaa har som forskare behandlat bl.a. Merleau- Pontys och Simone de Beauvoirs kroppsfenomenologi samt könsteorierna i den moderna filosofins tradition.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg