Heikkilä, Markku Tillbaka

Heikkilä, Markku Kaarlo Juhani (f. 9/6 1945 Norrmark), teolog och kyrkohistoriker, teol.dr 1980. H. var 1980-86 docent i Finlands och Skandinaviens kyrkohistoria vid Helsingfors universitet och blev 1986 professor i praktisk teologi. Han disputerade på en avhandling om de finländska kristliga föreningarnas utveckling under förra delen av 1900-t. och har därtill skrivit bl.a. om de kyrkliga förhållandena i Lahtis och Tavastehus samt undervisningsministeriets historia.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter