Hedman, Lars Tillbaka

Hedman, Lars Olof Gustav (f. 29/1 1928 Harlu, d. 29/6 2001 Hfrs), arkitekt. H. avlade arkitektexamen vid Tekniska högskolan 1953 och praktiserade till en början vid arkitektbyrån Kurt Simberg & Co, där han bl.a. medverkade i planeringen av Svenska handelshögskolan. Han startade 1955 egen praktik tillsammans med makan Mona H. (f. 1929). Paret segrade i ett flertal arkitekttävlingar, vilket ledde till planeringen av bl.a. kretssjukhuset i Jakobstad och Insinöörioppilastalo i Tfrs. H. arbetade 1963-68 som speciallärare vid Tekniska högskolan och var 1966-68 bitr. professor i stadsplanering.

Sin viktigaste livsgärning utförde H. inom samhällsplaneringen, som stadsarkitekt i Jakobstad 1955-60, chef för Hfrs regionplansförbund 1966-70 och som verkschef för Hfrs stadsplaneringskontor 1970-91. Han gick under 1970-t. i spetsen för en balanserad utveckling av Hfrs stadskärna och motverkade den kraftiga kontoriseringen av stadsudden samt tog klart avstånd från alla försök att bygga skyskrapor eller högre kontorsbyggnader i staden. H. tog även initiativet till ett heltäckande nät av friluftsleder och medverkade till fastställande av generalplanen för Hfrs centralpark (1978) samt tog ännu efter sin pensionering i bl.a. debattartiklar kraftigt ställning mot den splittrade planeringen av området Kampen-Tölöviken. H. var en skicklig karrikatyrtecknare och verkade länge som ordförande för "de äldres råd" i Teknologföreningen samt innehade även ett flertal fackliga förtroende- och styrelseuppdrag. Erhöll professors titel 1988. (Patrick Eriksson)
HedmanLarsHedman, Lars. Som mångårig chef för Helsingfors stadsplaneringsverk motsatte han sig smygkontoriseringen av stadsudden under 1970- o. 80-t. Foto: Privat samling.


Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 23.06.2009 av Johan Lindberg
Uppdaterat 23.06.2009 av Johan Lindberg