Havas, Paavo Tillbaka

Havas, Paavo Johannes (f. 13/11 1929 Uleåborg), botanist, fil.dr 1961. H. var biträdande professor i botanik vid Uleåborgs universitet 1963-73 och professor i botanik 1973-94; docent i botanik vid Helsingfors universitet 1975-82. Han har publicerat ca 150 vetenskapliga arbeten om backmyrarna i n.ö. Finland och vidare vinterekologiska undersökningar bl.a. om vattenhushållningen hos blåbär och andra ris samt luftföroreningarnas effekt på barrträd vintertid och kvävehushållningen i tjockmossatypens granskogar. I populära böcker har han behandlat naturen i Finland, bl.a. vinterns betydelse samt skogsnaturen i Lappland. (Carl-Adam Haeggström)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), botaniker
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Botanik
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter