Hansson, Ola Tillbaka

Hansson, Olof (Ola) Birger (f. 9/4 1919 Hfrs, d. där 3/8 1995), arkitekt, utexaminerad från Tekniska högskolan 1946. H. praktiserade vid Ark.kontor Backström & Reinius i Stockholm 1946-48, hos Isler & Eidenbenz i Schweiz 1948-49 och hos Aarne Ervi 1949-53 samt öppnade egen praktik 1953. Han blev känd för sina för tidens anda pietetsfullt anpassade stora ombyggnader, ingrepp i och kompletteringar till historiska byggnader. H:s engagemang för bevarandet av historiska byggnader konstrasterade ibland skarpt mot de rådande rationellt tekniska och rivningsvänliga strömningarna, vilket har gett honom ställningen som en av efterkrigstidens pionjärer inom byggnadsvård och restaurering.

Av H:s främsta verk kan nämnas Urajärvi depåbibliotek och kulturcentrum i Asikkala (1954-59), reparationen och tillbyggnaden av Riksarkivet (1968-72), restaureringen av C.L. Engels Universitetsbibliotek (1977-82), reparationerna av Richardsgatans bibliotek (1986-88) samt de medeltida kyrkorna i Kyrkslätt (1958-59), Ingå (1990-t.) och Esbo (1982). Ett synligt inslag av hans hand i Hfrs centrum utgör den som vinterträdgård utformade tillbyggnaden till teaterrestaurangen invid Svenska teatern (1978). H. ritade även Ekenäs församlingshus (1970) och stadsbibliotek (1978), biblioteket i Kyrkslätts centrum (1982) samt Mariehamns stadsbibliotek 1990 (tills. med Hans Stenius). Han var 1949-52 assistent i arkitektur vid Tekniska högskolan och blev speciallärare där 1961 samt var 1973-86 professor vid tekniska högskolan i Tfrs. Innehade även flera kommunala förtroendeuppdrag och var därtill aktiv inom olika arkitektorganisationer.


HanssonOla<i>KyrkslattBibl.FotoSB.jpgHansson, Ola. Biblioteket i Kyrkslätt. Foto: Schildts bildarkiv. S. Backman.


Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 03.03.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 03.03.2011 av Johan Lindberg