Hansson, Karl-Johan Tillbaka

Hansson, Karl-Johan ("Jocke") Olof (f. 20/4 1939 Terjärv), teolog och musikforskare, fil.dr 1986, teol.dr 1992. Hansson var studentpräst i Hfrs och Åbo 1968-70 och därefter bl.a. redaktör för Rundradions svenska andaktsprogram 1972-78, sekreterare i svenska psalmbokskommittén 1978-83 och direktor för Finlands svenska folkmusikinstitut 1983-85. Han verkade 1987-94 som lektor i praktisk teologi vid Åbo Akademi och var professor i ämnet 1997-2003; tf. professor i musikvetenskap 1986-87. Bland Hanssons publikationer märks "En levande församlingssång" (1985), Palmcrons sångpsaltare (1992), Att leva av tro (1996), Martin Luthers psalmer i de nordiska folkens liv (red. jte a. 2008) m.fl. hymnologiska arbeten.

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg