Hammarström, Nanny Tillbaka

Hammarström, Nanny Matilda (f. 23/3 1870 Vasa, d. 3/12 1953 Lovisa), författare, undervisade i matematik, naturalhistoria och geografi vid läroverk i Gamlakarleby (1890-91), Mariehamn (1895-1900) och Lovisa (1900-43). H. var mångsidigt kommunalt och socialt verksam i Lovisa; tillhörde bl.a. stadsfullmäktige 1919-23 och var från 1930 ordförande i direktionen för stadsbiblioteket. Hon är främst känd som författare av barnböcker med naturmotiv. Hennes elva sagoböcker gick ut i stora upplagor. Redan med debuten Två myrors äventyr (1906) slog hon igenom också internationellt, boken översattes till finska, norska, tyska, engelska och ryska. Därefter följde bl.a. Vårvindarnas färd (1929), en naturskildring, där hon låter sunnanvinden berätta om allt den möter på sin färd norrut. Böckerna handlar om naturens och djurens liv och samspel, och de är illustrerade av henne själv. 1979 kom Två myrors äventyr och Svalparet Hirundo (1915) i nyutgåva. Böckerna Barn och vuxna I-II, utgivna 1918-20, handlar om författarinnans egen familj. (Finl. gestalter XI, 1976). - Hennes bror, fil.kand. (1885) Herman H. (1863-1931), bankdirektör i Björneborg från 1901, utgav också några böcker: Gyckelmakare och allvarsmän (1919) och Nils i Näset och hans ättlingar. En släktsaga med retuscheringar (1928).Hammarstrom.jpgHammarström, Nanny. Är främst känd som författare av barnböcker. Hennes debutbok Två myrors äventyr översattes till flera språk. Foto: Åbo Akademis bildsamlingar.

myror.jpg

Nanny Hammarströms debutbok Två myrors äventyr utkom 1908 i finsk översättning. Foto: Privat samling.


Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), författare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg