Hakulinen, Lauri Tillbaka

Hakulinen, Lauri Pekka (f. 6/10 1899 Åbo, d. 2/3 1985 Hfrs), språkforskare, fil.dr 1951 (disp. 1933), far till Auli H. Han var 1925-45 tjänsteman vid Sanakirjasäätiö och förestod denna institution 1945-62, var 1946-53 docent och 1953-63 professor i finska språket vid Helsingfors universitet. H. disputerade på en uppmärksammad avhandling om utvecklingshistorien hos ett antal ord som betecknar meteorologiska fenomen i östersjöfinskan, studerade översättningslån i finskan och påvisade att finska språket i semantiskt avseende i hög grad följer det allmäneuropeiska mönstret. Bland hans övriga arbeten märks Suomen kielen rakenne ja kehitys (2 bd, 1941-46), som har utkommit i flera upplagor och översatts till ryska, tyska och engelska.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter