Häyrén, Ernst Tillbaka

Häyrén, Ernst Fredrik (f. 17/3 1878 Lempäälä, d. 20/11 1957 Hfrs), botanist, fil.dr 1915, far till Ann-Marie H.-Malmström. H. blev 1922 docent och var 1926-45 adjunkt i botanik vid Helsingfors universitet. Han ägnade sig som forskare främst åt den marina växtgeografin och företog vetenskapliga undersökningar bl.a. i Ekenäs- och Tvärminnetrakterna, i närheten av Björneborg och vid Petsamos kust. Vid sidan om sin vetenskapliga gärning var H. verksam som publicist och skollärare. Erhöll professors titel 1942.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), botaniker
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Botanik
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter