Häggman, Ann-Mari Tillbaka

Häggman, Solveig Ann-Mari (f. 19/9 1941 Vasa), folkmusikforskare och folklorist, fil.dr 1992. Som arkivarie vid Svenska litteratursällskapets folkkultursarkiv 1968-85 och som dess chef 1992-93 har H. gjort en ovärderlig insats för dokumentationen av folkminnen från Finlands svenskbygder. Hon har också besökt emigrantmiljöer i USA och svenskbygderna i Estland. Ett bestående resultat av hennes insatser för att ta till vara vis- och spelmanstraditioner är Finlands svenska folkmusikinstitut, som grundlades 1978 och som hon är chef för sedan 1985. H. disputerade 1992 på en avhandling om medeltida balladdiktning, Magdalena på källebro. Hon har publicerat ett stort antal skrifter och artiklar, många av dem i folkbildande syfte, och har vidare gjort flera dokumentärfilmer om musik- och danstradition och ett 30-t. skivor med folkmusik. H. har varit livligt aktiv inom finlandssvenskt kulturliv, bl.a. som ordförande i Finlands svenska spelmansförbund (1974-79), medlem av styrelsen för Svenska folkskolans vänner (1976-2010), dess ordförande (1998-2010), medlem av Svenska litteratursällskapets styrelse (1981-). (Ann-Marie Ivars) HaeggmanAnnMariHäggman, Ann-Mari. Hon har varit verksam inom flera sektorer av finlandssvenskt kulturliv. Erhöll professors titel 2004. Foto: Privat samling.
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 20.02.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 20.02.2012 av Johan Lindberg