Hackman, Alfred Tillbaka

Hackman, Alfred Leopold Fredrik (f. 14/10 1864 Viborg, d. 16/1 1942 Hfrs), arkeolog, fil.dr 1906. H. disputerade på en avhandling om den äldre järnåldern i Finland och utförde från 1894 delvis på egen bekostnad utgrävningar av järnåldersgravar samt gjorde sig under flera utlandsresor förtrogen med de stora arkeologiska museerna i Europa. Han anställdes 1892 vid Nationalmuseum som e.o. amanuens, var 1907-17 ordinarie amanuens och 1917-37 intendent. I sin doktorsavhandling förfäktade H. tesen, att landet saknade bosättning under de fem sista förkristliga århundradena och att finnarna senast 100-200 e.Kr. invandrade till v. Finland från Estland, en uppfattning som präglade finländsk arkeologi och historieforskning ända fram till 1969, då C.F. Meinander påvisade, att det föreligger en tydlig bosättningskontinuitet alltifrån stenåldern till historisk tid. Erhöll professors titel 1926. HACK.jpg Hackman, Alfred. Framlade en länge omfattad teori om finnarnas invandring till landet. Foto: Åbo Akademis bildsamlingar.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), arkeologer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Arkeologi
Skapat 22.06.2009 av Johan Lindberg
Uppdaterat 30.05.2016 av Johan Lindberg