Gustafsson, Henrik Tillbaka

Gustafsson, Pehr Henrik (f. 8/7 1934 Mariehamn), ämbetsman, vicehäradshövding 1964. Stadssekreterare i Mariehamn 1960-61, kamrer vid Ålands landskapsstyrelse l962-73 och sekreterare i Ålands landsting 1973-82. Åren 1982-99 var han åländsk landshövding och ledde samtidigt Ålandsdelegationens arbete. 1999 valdes Gustafsson till preses i Ålands kulturstiftelse. (Gustaf Widén)

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg