Gummerus, Herman Tillbaka

Gummerus, Herman Erik (f. 18/9 1841 Brahestad, d. 16/10 1892 Vasa), järnvägsbyggare, fil.mag. 1867. G. anställdes efter tekniska studier i Zürich 1868 vid banbygget Riihimäki-Petersburg och blev 1872 baningenjör i sistnämnda stad samt 1878 bandirektörsassistent i Järnvägsstyrelsen. Han kommenderades 1883 till Vasa, där han byggde Vasklotbanan under ytterst svåra förhållanden. Ledamot av borgarståndet vid lantdagarna 1885 och 1888. En av Tekniska föreningens i Finland stiftare.

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.06.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.06.2009 av Main.DataConverter