Grönblom, Berndt Tillbaka

Grönblom, Berndt Gustaf (f. 20/12 1885 Åbo, d. 4/10 1970 Hfrs), industriman, dipl.ing. 1908. G. startade 1912 Finska oljefabriken och var dess vd till 1930. Han grundade 1914 Elektrometallurgiska Ab och var 1926-67 vd för Vuoksenniska Ab (gr. av G. 1915) och 1960-62 för Koverhar Ab. Han igångsatte 1935-37 Imatra järnverk, vilket fick stor betydelse för landets näringsliv. 1941-43 tillkom under hans ledning Åbo järnverk, vartill han bl.a. på 1960-t. drev en järnmalmsgruva på Jussarö och ett stålverk i Koverhar. G., som var en av landets ledande industrimän, anlitades ett flertal gånger av regeringen för olika uppdrag; bl.a. var han 1918 vice ordf. för Finlands handelskommission med Tyskland. G. förhandlade 1944 i Sverige om Finlands utträde ur kriget och var sedan på hösten detta år ekonomisk expert vid vapenstilleståndsförhandlingarna. Bergsråd 1918 vid 33 års ålder, fil.dr h.c. 1948. (Finlandssvenska tekniker IV, 2003) - Hans son, fil. dr (1937) Berndt Olof G. (1913-41), hade inlett en lovande vetenskapsmannabana inom den matematiska fysiken, men stupade i fortsättningskrigets inledningsskede 6/11 1941, dagen innan han på Mannerheims order skulle ha blivit hemförlovad. (B.O. G. 1913-1941, minnesskrift, 1943; R. Lagerborg, B.O. G., 1944) Groenblom<i>OK.jpg Grönblom, Berndt. En pionjär för den moderna järn- och stålindustrin, anlitad även för känsliga förhandlingsuppdrag i statens tjänst. Foto: Museiverket.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), företagsledare, företagsgrundare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Industri
Skapat 18.06.2009 av Johan Lindberg
Uppdaterat 18.06.2009 av Johan Lindberg