Gripenberg, Odert Tillbaka

Gripenberg, Odert Henrik (född 14/4 1788 Sääksmäki, död 29/1 1848 Stockholm), pedagog, son till Hans Henrik G., vars adjutant han var i kriget 1808-09. Efter kriget tog G. löjtnants avsked och gjorde en pedagogisk studieresa till Tyskland och Schweiz. Vid återkomsten 1811 var han en ivrig anhängare av Pestalozzi och grundade efter dennes mönster 1812 i Tavastehus en läroinrättning för gossar. Den flyttades följande år till Björneborg och 1818 till hans fäderneärvda gods Johannisberg i Sääksmäki, men måste av ekonomiska orsaker nedläggas 1823. Åren 1823-27 var han föreståndare för en elementarskola förenad med kadettkåren i Fredrikshamn, och 1835 öppnade han tillsammans med sin hustru en flickskola (den första i den "svenska" delen av landet) och en småbarnsskola i Hfrs. G. var en tid även utgivare av Finlands första pedagogiska tidskrift, Veckoblad för uppfostran och undervisning, och gjorde dessutom en insats som uppfinnare (uppfinningar).

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), historia, pedagoger (forskare)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Pedagogik och undervisning
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 12.05.2016 av Johan Lindberg