Granlund, Åke Tillbaka

Granlund, Åke Ragnar (f. 28/4 1914 Borgå, d. 4/5 1988 Hfrs), filolog, fil.dr 1956. G. var 1956-62 lektor i svenska vid Helsingfors universitet och Svenska handelshögskolan samt 1962-64 docent och 1964-77 professor vid handelshögskolan. Som filolog gav G. viktiga bidrag till forskningen i nyländska ortnamn. Han disputerade 1956 på avhandlingen Studier över östnyländska ortnamn, som behandlar svenskättade socken- och bynamn från Helsinge österut. Han studerade även de nyländska namnen i beskrivningen av den forntida segelled som från Danmark gick längs den svenska och finländska kusten fram till Porkala och över till Estland i en uppsats med titeln Nylandsdelen av det danska itinerariet (1963). Ortnamnens vittnesbörd om Nylands kolonisation ägnade han även intresse (1972, 1978), och västnyländska gårds-, hemmans- och bynamn på -ans (Basans, Botans etc.) är temat för uppsatsen En västnyländsk namntyp (1965). (Ann-Marie Ivars)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg