Granholm, Olof Tillbaka

Granholm, Harry Olof (f. 24/4 1924 Kvevlax), författare. Efter en mångskiftande yrkesbana, bl.a. som skogsarbetare, slaktare och boskapsuppköpare, debuterade G. 1971 med romanen Bässpojken, en uppväxtskildring med klar självbiografisk bakgrund. Så följde en rad böcker av växlande kvalitet. I Spånskottaren (1973) och Oxbollen (1977) gavs bilder ur arbetarliv. Hästhandlarens son (1978) och Påläggskalven (1980) fördjupade skildringen av ett arbetarbarns utveckling i trots mot hårda livsvillkor. Temat fick sin uppföljning i ytterligare några böcker om Enok. G. är något i finlandssvensk litteratur så ovanligt som en ursprunglig humorist. Det som brister i konstnärlig gestaltning kompenseras av en berättarglädje som bryter igenom den hårda vardagen och kan ge den realistiska miljöskildringen smått absurda övertoner. Politiskt är G. socialist och radikalpacifist, något som han utvecklar i bidrag till antologierna Fredsboken (1975) och Ur tystnaden (1989), som väckte livlig debatt i österbottnisk press. (Gustaf Widén)
GranholmOlof

Granholm, Olof. Utgav 2004 sin nionde självbiografiskt baserade bok om antihjälten Enok. Foto: Schildts bildarkiv.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
ägare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
Ämnesord
personer (individer), författare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 08.05.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 08.05.2012 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi