Gordin, Ruben Tillbaka

Gordin, Ruben (f. 9/6 1914 Hfrs, d. där 12/1 1992), läkare, med.o.kir.dr 1952. G. blev 1954 docent i invärtes medicin vid Helsingfors universitet och var 1954-59 biträdande lärare vid IV Medicinska kliniken, därefter 1960-77 laboratorieläkare vid Kirurgiska kliniken. Han forskade över bandmaskanemins uppkomst tillsammans med Bertel von Bonsdorff och införde modern blodproppsförhindrande (antikoagulans-)behandling. Erhöll professors titel 1969. (Ralph Gräsbeck)

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), läkare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Vård och medicin
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter