Godenhjelm, Berndt Tillbaka

Godenhjelm, Berndt Abraham (f. 30/3 1799 Mäntyharju, d. 14/12 1881 Hfrs), målare. G. blev student i Åbo 1817 och studerade först juridik 1817-20. Vid 28 års ålder började han ägna sig åt måleriet, som han stiftat bekantskap med som privatelev hos landskapsmålaren P.G. von Heideken i Stockholm 1818. Med ett femårsstipendium ur kejsarens handkassa - kanske vårt lands första konstnärsstipendium ur allmänna medel - påbörjade han 1828 konststudier i Petersburg, bl.a. under kopparstickaren N.I. Utkins ledning. Efter avklarade studier 1832 stannade han kvar i Petersburg och återvände först 1848 till Finland för att bli den första läraren vid Finska konstföreningens nygrundade ritskola. G. undervisade där till 1869 och ställde flitigt ut på föreningens årsutställningar. Redan i Petersburg målade G. åtminstone ikoner, porträtt, altartavlor och sannolikt även allegoriska kompositioner och genrebilder. G. blev en mycket populär porträttmålare under biedermeierepoken. Bland porträtten märks bl.a. porträtt av de ryska kejsarna samt självporträtt från olika perioder. I dessa porträtt, stundom i kombination med interiörer (bl.a. Självporträtt i petersburgsk ateljéinteriör, Ateneum, 1830-40-t.), har G. lyckats bäst. G. hörde även till de bildkonstnärer som i mitten av 1800-t. fick flera beställningar på altartavlor. På 1840-t. målade han tolv altartavlor, bl.a. i Vichtis 1846, och på 1850-t. sju. Ännu på 1870-t. målade han några altartavlor. G. var också en kunnig grafiker som lärt sig gravyrtekniken redan under de tidigaste studieåren i Åbo samt i Petersburg. Sin sista lärartjänst innehade G. vid universitetets ritsal, därifrån han pensionerades. (Bengt von Bonsdorff)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
ägare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
Ämnesord
personer (individer), målare (bildkonstnärer), grafiker (bildkonstnärer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Konst
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter