Godby högar Tillbaka

Godby högar, gravfält som omfattar 37 grav- eller ättehögar från yngre järnålder vid Godby i Finström på Åland. Högar av denna typ, som på Åland ofta kallas knös, är enligt tidens sed uppbyggda av sand, som kastats över ett inre centralt liggande stenröse som innehåller en brandgrav. Gravfältet vid G. omfattar några av Ålands största ättehögar med en diameter av drygt 15 m. Några av anläggningarna undersöktes av K.A. Bomansson i mitten av 1800- t. och Björn Cederhvarf vid sekelskiftet 1900, men fynden var tämligen obetydliga. (Torsten Edgren) GodbyHoegarGodby högar kallas även Kungsåkern eller Knösåkern. Akvarell av arkeologen Hjalmar Appelgren, sannolikt målad för Finlands avdelning vid världsutställningen i Paris 1900. Foto: Museiverket, J.E. Kortman.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 07.03.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 07.03.2011 av Johan Lindberg