Geologiska forskningscentralen Tillbaka

Geologiska forskningscentralen (t. 1946 geologiska kommissionen, 1947-83 geologiska forskningsanstalten), inrättades 1885 och är sedan 1956 belägen i Otnäs, Esbo. Geologiska forskningscentralen, som är underställd arbets- och näringsministeriet, utför geologiska, geofysikaliska och geokemiska undersökningar; ett av dess viktigaste verksamhetsområden är malmletning med särskild hänsyn till näringslivet. Centralen förestås av en generaldirektör och har fyra enheter som verkar i Esbo, Karleby, Kuopio och Rovaniemi. Under centralen lyder även bl.a. Stenmuseet, invigt 1956, vars samlingar omfattar mineraler, bergarter, jordarter, malmer och fossil; där finns bl.a. en av världens största kollektioner klotgraniter. Forskningscentralen hade 666 anställda 2009. (The development of geological sciences in Finland, red. H. Tanskanen, 1986; K. Virkkala, Geologian tutkimuskeskuksen 100- vuotishistoriikki, 1986) .


Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg