Gardberg, Carl Jacob Tillbaka

Gardberg, Carl Jacob Reinhold (f. 16/11 1926 Hfrs, d. där 31/5 2010), konst- och kulturhistoriker, fil.dr 1960. Gardberg var ledare för de vetenskapliga undersökningarna vid Åbo slotts restaurering 1949-61 och från 1954 samtidigt amanuens vid samt 1960-72 chef för Åbo stads historiska museum. Han utnämndes 1972 till statsarkeolog och chef för det nybildade Museiverket och innehade denna post fram till 1992. Han var därtill docent i nordisk kulturhistoria vid Åbo Akademi 1961-72 och i historisk arkeologi vid Åbo universitet 1969-72. Gardberg publicerade utom vetenskapliga undersökningar ett stort antal populärt hållna historiska arbeten, bl.a. Tre Katarinor på Åbo slott (1985), Finländska herrgårdar (1989), Kungsvägen (1991), Finlands medeltida borgar (1994), Wiborg - en stad i sten (1996), Sveaborg (1998), Nationalhelgedomen. Åbo domkyrka 1300-2000 (2000), Santiago de Compostela (2001), De dödas boningar (2003) och Veritas Sanningen (2005).


GardbergCarlJacob.jpg

Gardberg, Carl Jacob. Bland hans talrika förtroendeuppdrag märks ordförandeskapet i Svenska folkskolans vänner 1980-98. Foto: Schildts bildarkiv.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi