Gammelbacka Tillbaka

Gammelbacka, f.d. egendom i Borgå, ca 3 km v. om stadens centrum. Godset hade anor från senare hälften av 1500-t. och upplevde sin blomstringstid 1811-1908, då det tillhörde familjen von Born. Det gick därefter genom flera händer och övertogs 1927 av familjen Eklöf som 1956 bildade ett familjebolag för G:s förvaltning. Aktierna i detta bolag övertogs 1964 av Borgå lk och bostadscentrallaget Haka, som under senare delen av 1960-t. på gårdens marker uppförde ett samhälle projekterat av Alvar Aalto och huvudsakligen bebyggt med punkt- och lamellhus (ca 3 100 inv. 2003). Området totalsanerades på 1990-t. Gårdens kulturhistoriskt värdefulla huvudbyggnad, som härstammade från 1760-t., förstördes totalt vid en eldsvåda 1974. Kort före branden nedlades det ålderdomshem för ryska emigranter som från 1940 varit inrymt i huset. (Herrgårdar i Finland 1, 1928; G. Nikander/E. Jutikkala, Säterier och storgårdar i Finland I, 1939)Gammelbacka.jpgGammelbacka. Bostads-området i Gammelbacka 1978. Foto: Schildts bildarkiv, K. Wikström.


Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
herrgårdar, historia
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Boende
Skapat 08.05.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 08.05.2012 av Johan Lindberg