Gallén, Jarl Tillbaka

Gallén, Jarl Wilhelm Erik (f. 23/5 1908 Hfrs, d. där 27/3 1990), historiker, fil.dr 1947. Gallén var en av Aktiva studentförbundets grundare och som huvudredaktör för Studentbladet 1930-32 en slagfärdig och stridbar debattör på högerflygeln. Han var 1950-64 docent i historia vid Helsingfors universitet och innehade 1964-75 den svenskspråkiga professuren i detta ämne. Redaktör för Historisk Tidskrift för Finland 1970-81.

Den framstående medeltidsforskaren Gallén intresserade sig främst för klosterväsendet och svenska rikets östrelationer, bl.a. i det stora arbetet Nöteborgsfreden och Finlands östgräns (1968), där han argumenterade för en nytolkning av gränsens dragning. Han framträdde även som krigshistoriker med två arbeten om finlandssvenska truppförband under andra världskriget, Tionde regementet (1940) och Tre bataljoner (1949). Han var 1940-41 kretschef i Helsingfors skyddskårsdistrikt och tjänstgjorde vid frontförband under såväl vinter- som fortsättningskriget; major 1944. En volym valda uppsatser av G., Finland i medeltidens Europa, utgavs 1998 av Svenska litteratursällskapet.

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historiker (forskare), professorer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Historia
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg