Gadolin, Alexander Tillbaka

Gadolin, Alexander Wilhelm (f. 8/7 1868 Borgå sn, d. 2/6 1939 Åbo), rättslärd, jur.utr.dr 1909. G. var 1910-20 adjunkt i allmän lagfarenhet och juridisk encyklopedi i Hfrs, 1922-36 professor i privaträtt med allmän rättslära vid Åbo Akademi och samtidigt tf. professor i handelsrätt vid dess handelshögskola 1927-37. Han var ledamot av adeln vid ståndslantdagarna 1894-1906 och tillhörde även enkammarlantdagen i två repriser (1914 och 1917, SFP). G. tog i ridderskapet och adeln skarpt ställning mot rikslagstiftningen och mottog av den anledningen ett handbrev av kejsaren - med vilken han var personligt bekant - där denne uppmanade honom att gå i frivillig exil. Han tillbringade därför åren 1905-06 i Lund tillsammans med sin familj. Ledamot av Permanenta skiljedomstolen i Haag 1923. Utvecklade ett omfattande juridiskt skriftställarskap, inom vilket märks bl.a. Öfversikt af jordlegorättens historiska utveckling uti den svensk-finska lagstiftningen (1912).
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 15.02.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 15.02.2011 av Johan Lindberg