Gåsström, Runar Tillbaka

Gåsström, Runar (f. 13/5 1914 Hfrs), kärnfysiker, flyttade med sina föräldrar till Kanada men avvisades därifrån 1933 på grund av att han deltagit i en demonstration och flyttade till Sovjetunionen, där han blev diplomfysiker under ledning av sedermera nobelpristagaren Pjotr Kapitsa. G. återvände 1946 till Finland och verkade som assistent vid fysikaliska institutionen vid Helsingfors universitet under professor Lennart Simons ledning. Där byggde han bl.a. en Geiger-Müller-räknare, som användes av läkare vid universitetets IV medicinska klinik, vilket anses vara början till nuklearmedicinen i Finland. Den italiensk-brittiske atomforskaren Bruno Pontecorvo "hoppade av" till Sovjetunionen i Hfrs 1950, och G. misstänktes ha medverkat. Hans familjebakgrund var mycket "röd", en farbror hade avrättats av de vita under inbördeskriget och hans bror Elis sköts 1942 som sabotör. G. flyttade från Finland till centraleuropeiska forskningscentra och därefter till Sovjet och torde i slutet av 1900-t. ha verkat som atomfysiker i Novosibirsk. (K. Rentola, Niin kylmää että polttaa, 1997). (Ralph Gräsbeck)

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), läkare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Vård och medicin
Skapat 04.04.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 04.04.2012 av Johan Lindberg