Furuhjelm, Victor Tillbaka

Furuhjelm, Harald Victor Wilhelm (f. 12/4 1810 Tenala, d. 1/1 1872 Hfrs), ämbetsman, fil.dr 1831, farfar till Ragnar F. Han tjänstgjorde 1832-37 vid Åbo hovrätt, 1837-39 i senaten, blev 1839 hovrättsassessor i Viborg och 1851 hovrättsråd i Åbo samt 1855 tf. chef och 1857 chef för ecklesiastikexpeditionen. På denna post gjorde F. en viktig insats bl.a. vid folkskolväsendets organisering genom sitt helhjärtade stöd för Uno Cygnaeus. Han bidrog även i hög grad till den nya kyrkolagens tillkomst. F., som vid 1863-64 års lantdag hade uppträtt i frisinnad anda, flyttades 1868 p.g.a. sina obekväma åsikter till Viborg som hovrättspresident, men kunde redan följande år återvända till senaten som ledamot av dess justitiedepartement.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter