Funktionärsorganisationernas bildningsförbund Tillbaka

Funktionärsorganisationernas bildningsförbund FOB (Toimihenkilöjärjestöjen sivistysliitto TJS), Hfrs, gr. 1978, gemensam utbildnings- och kulturorganisation för Akava och Tjänstemannacentralorganisationen STTK. F. stödjer den utbildningsverksamhet som dess medlemsförbund och -föreningar bedriver genom att utbetala s.k. TJS-stöd. Bildningsförbundet upprätthåller TJS Opintokeskus, en studiecentral som anordnar kurser runt om i landet kring ämnena föreningsverksamhet, arbetsliv, utbildning, kultur, information, EU m.m.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg